33 744 ¢შეწირული თანხის ჯამი
კომპანიის დასახელება მონაწილეობის ფორმა შემოწირულებები საიდენტიფიკაციო კოდი
შპს აკა იმპექსი დირექტორი - 202412745
შპს ბაზა დირექტორი - 206195507
შპს ქართული აგროპროდუქტი დირექტორი - 406188664
შპს Gstc პარტნიორი - 404897297
შპს ქართული ხილის კომპანია პარტნიორი - 406096246
შპს Starco პარტნიორი - 406067474
შპს "over Glob Ag" ხელმძღვანელი - 204429234
სს კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია პარტნიორი (ყოფილი) 33744 201948063
შპს გერმანელი ყასაბი 2010 პარტნიორი (ყოფილი) - 206347960
შპს ადვერტექსი პარტნიორი (ყოფილი) - 204447367