60 000 ¢შეწირული თანხის ჯამი
კომპანიის დასახელება მონაწილეობის ფორმა შემოწირულებები საიდენტიფიკაციო კოდი
შპს იბერგაზი პარტნიორი - 208210960
შპს რუსთავი 2006 პარტნიორი - 216433802
შპს გაზ-ენერჯი პარტნიორი - 205242245
შპს გამა+ პარტნიორი - 206178483
საქართველოს მევენახეთა, მეღვინეთა და მებაღეთა სამეცნიერო -კვლევითი-საწარმოო კავშირი გამგეობის წევრი - 404918292
შპს გიო პარტნიორი - 404585542
შპს O2 პარტნიორი - 404949017
შპს სივიჯი პარტნიორი - 405103310
შპს ქიმერიონი პარტნიორი - 427717713
შპს გაზინვესტი პარტნიორი - 404957668
შპს ანჯელატო დირექტორი - 405080059
შპს მარნეული პლაზა 2 პარტნიორი - 434163834
შპს გაზი 555+ პარტნიორი - 404986379
შპს ბათუმი სანსეთ პარადაიზ პარტნიორი (ყოფილი) - 445572568
შპს ბეტა გაზი პარტნიორი (ყოფილი) - 405045598
შპს იტალ + პარტნიორი (ყოფილი) - 405027206
შპს დაბი პარტნიორი (ყოფილი) - 400129473