120 000 ¢შეწირული თანხის ჯამი
კომპანიის დასახელება მონაწილეობის ფორმა შემოწირულებები საიდენტიფიკაციო კოდი
შპს ბემი პარტნიორი - 400265501
სს სარაჯიშვილი აღმასრულებელი დირექტორი - 209444065
შპს სარაჯიშვილი ვაინერი ენდ დისთილერი დირექტორი - 441561579
შპს გეო ნათს პარტნიორი - 405271405
საპატიო კონსულთა ასოციაცია გამგეობის თავმჯდომარე - 405393202
სს სარაჯიშვილი წარმომადგენელი - 209444065
შპს სადისტრიბუციო კომპანია სარაჯიშვილი პარტნიორი 120000 200258167
შპს მარჯანიშვილი 19 პარტნიორი - 404397559
შპს Ge Consulting დირექტორი - 404914429
შპს ჯორჯია კარდონ კომპანი პარტნიორი - 405144927
შპს ჯოვანე ჯენტილე პარტნიორი - 404882043
შპს Bril Royal Company პარტნიორი - 200273532
შპს სარაჯიშვილი დისტილერი პარტნიორი (ყოფილი) - 405032049
შპს ვანდა თრეიდინგ კომპანი პარტნიორი (ყოფილი) - 400284704