60 000 ¢შეწირული თანხის ჯამი
კომპანიის დასახელება მონაწილეობის ფორმა შემოწირულებები საიდენტიფიკაციო კოდი
შპს გივისთან დირექტორი - 203840406
შპს ეფ პი სი კომპანი დირექტორი - 405092938
შპს ჩიბუხ ტრანსი დირექტორი - 404565644
შპს გინო დირექტორი - 404555593
შპს ჩიბუხ ტრანს + დირექტორი - 404601052
შპს ვერა თვინს დირექტორი - 436037030
შპს მილენიუმი-2006 ხელმძღვანელი - 216421432
შპს თბილცემენტ გრუპ პარტნიორი - 436031973
შპს ავანტი დირექტორი - 436034355
შპს თბილცემენტი დირექტორი - 436034836
შპს თბილცემენტი ხელმძღვანელი - 204967385
შპს თბილცემენტ თიზ დირექტორი - 415080548