საქართველოს რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულება ზრდას განაგრძობს