შესაძლო კანონსაწინააღმდეგო პოლიტიკური რეკლამა „ობიექტივის” ეთერში