2 100 ¢Donation Sum
Company Name Corporate relationships Donations Identification Code
Dzaladobisagan Datsvis Erovnuli Kselis Lagodekhis Raionuli Komiteti Tavmjdomare - 233146976
Akhalgazrdobis Inpormatsiuli Uzrunvelqopisa Da Akhalgazrduli Problematikis Kvlevis Asotsiatsia Gamgeobis Tsevri/tavmjdomare - 233113163