20 000 ¢შეწირული თანხის ჯამი
ტენდერები

საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოება ბას

გამარტივებული შესყიდვები:

საქართველოს ქონების შემფასებელ ექსპერტთა ინსტიტუტი

გამარტივებული შესყიდვები:

შპს ეიჯი ინთერნეიშენალ კონსალთინგი

ტენდერები:
გამარტივებული შესყიდვები:

შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი ჯორჯია

ტენდერები:
გამარტივებული შესყიდვები:

შპს ელექტრონი

ტენდერები:
გამარტივებული შესყიდვები:

შპს წინამძღვრიშვილის სახელობის კარდიოლოგიის ცენტრი (გერმანულ-ქართული კლინიკა)

გამარტივებული შესყიდვები: