ბლოგი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ბლოგი

გამოკითხულთა მხოლოდ 4% ფიქრობს, რომ საკრებულო მოქალაქეთა ინტერესებს სრულად გამოხატავს

07 ოქტომბერი, 2015

  საქართველოს მოქალაქეები სულ უფრო ნაკლებად ფიქრობენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოები მათ ინტერესებს გამოხატავენ. მათ ასევე მწირი ინფორმაცია აქვთ  მუნიციპალიტეტების მიერ განხორციელებული აქტივობების შესახებ - ასეთი შედეგი &bd

2016 წლის ბიუჯეტის მოკლე შეფასება

06 ოქტომბერი, 2015

  2015 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოს მთავრობამ საქართველოს პარლამენტში 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი წარადგინა. აღსანიშნავია, რომ 1. საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი პროგრამულ ბიუჯეტირებაზე გადასვლის

პოლიციისადმი ნდობა შემცირდა, პრეზიდენტის მიმართ - გაიზარდა

02 ოქტომბერი, 2015

  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო” 2015 წლის გაზაფხულზე ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის ფარგლებში ქვეყანაში მოქმედი სხვადასხვა ინსტიტუტის მიმართ მოქალაქეთა ნდობის საკითხით დაინტერესდა. გამოკითხვის თა

გვერდები