ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემა | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემა

საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასება 2020

26 ივნისი, 2020

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მიერ გამოქვეყნებული საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასების თანახმად (რომელიც 2015-2020 წლებს მოიცავს), ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტების უმრავლესობა ამჟამად სათანადოდ ვერ ასრულებს მ