ჩვენი გუნდი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ჩვენი გუნდი

უფროსი თანამშრომლები

აღმასრულებელი დირექტორი
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ფინანსური და ადმინისტრაციული მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი / საპარლამენტო მდივანი
რეგიონული ოფისების მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი

თბილისის წარმომადგენლობა

უფროსი მკვლევარი
იურისტი
ვიზუალური მედიის პროდიუსერი
ადმინისტრაციული ასისტენტი
მძღოლი
პროექტის მენეჯერი
აღმასრულებელი დირექტორის თანაშემწე
უფროსი მკვლევარი
ოპერაციების მენეჯერი
კომუნიკაციების და PR მენეჯერი
პროექტის კოორდინატორი
მთავარი იურისტი
მთავარი ეკონომისტი
მთავარი იურისტი
პროექტის მენეჯერი
ფინანსური ოფიცერი
მთავარი იურისტი
ფინანსური კოორდინატორი
IT პროექტის მენეჯერი
უფროსი ანალიტიკოსი
იურისტი

ბათუმის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი / სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი
იურისტი
იურისტი

ქუთაისის წარმომადგენლობა

იურისტი
რეგიონული კოორდინატორი / იურისტი

ზუგდიდის წარმომადგენლობა

იურისტი
რეგიონული კოორდინატორი

ახალციხის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი
იურისტი

სტაჟირების პროგრამა

სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი