ჩვენი გუნდი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ჩვენი გუნდი

უფროსი თანამშრომლები

აღმასრულებელი დირექტორი
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ფინანსური და ადმინისტრაციული მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი / საპარლამენტო მდივანი
რეგიონული ოფისების მენეჯერი

თბილისის წარმომადგენლობა

HR მენეჯერი / ადმინისტრაციული ოფიცერი
პროექტების კოორდინატორი
კომუნიკაციების და PR მენეჯერი
ადმინისტრაციული ასისტენტი
მთავარი იურისტი
მთავარი იურისტი
უფროსი ანალიტიკოსი
უფროსი ანალიტიკოსი
იურისტი / ანალიტიკოსი
ინფორმაციის ოფიცერი
უფროსი ანალიტიკოსი
პროექტის მენეჯერი
ფინანსური ოფიცერი
მძღოლი
უფროსი ანალიტიკოსი
იურისტი
მთავარი იურისტი
ფინანსური კოორდინატორი
იურისტი / ანალიტიკოსი
ვიზუალური მედიის პროდიუსერი
ანალიტიკოსი
უფროსი ანალიტიკოსი
უფროსი ანალიტიკოსი
ანალიტიკოსი
იურისტი
იურისტი

ბათუმის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი / სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი
იურისტი
იურისტი
ანალიტიკოსი

ქუთაისის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი / იურისტი
იურისტი

ზუგდიდის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი
იურისტი

ახალციხის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი

თელავის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი

რეგიონული წარმომადგენელი

გარდაბნის რეგიონული წარმომადგენელი
ოზურგეთის რეგიონული წარმომადგენელი

სტაჟირების პროგრამა

სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი