ჩვენი გუნდი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ჩვენი გუნდი

უფროსი თანამშრომლები

აღმასრულებელი დირექტორი
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ფინანსური და ადმინისტრაციული მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი / საპარლამენტო მდივანი
რეგიონული ოფისების მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი

თბილისის წარმომადგენლობა

დონორებთან ურთიერთობის და ფონდების მოძიების მენეჯერი
HR მენეჯერი / ადმინისტრაციული ოფიცერი
კომუნიკაციების და PR მენეჯერი
ანალიტიკოსი
პროექტის კოორდინატორი
მთავარი იურისტი
უფროსი ანალიტიკოსი
მთავარი იურისტი
პროექტის მენეჯერი
ფინანსური ოფიცერი
უფროსი ანალიტიკოსი
მთავარი იურისტი
ფინანსური კოორდინატორი
იურისტი / ანალიტიკოსი
ვიზუალური მედიის პროდიუსერი
IT პროექტის მენეჯერი
მთავარი იურისტი
უფროსი ანალიტიკოსი
ადმინისტრაციული ოფიცერი
იურისტი

ბათუმის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი / სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი
იურისტი
იურისტი

ქუთაისის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი / იურისტი

ზუგდიდის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი

ახალციხის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი