ჩვენი გუნდი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ჩვენი გუნდი

უფროსი თანამშრომლები

აღმასრულებელი დირექტორი
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
პროექტის მენეჯერი / საპარლამენტო მდივანი
რეგიონული ოფისების მენეჯერი
პროგრამის მენეჯერი

თბილისის წარმომადგენლობა

პროექტის კოორდინატორი
უფროსი მკვლევარი
ადმინისტრაციული ასისტენტი
პროექტის მენეჯერი / ფონდების მოძიების მენეჯერი
აღმასრულებელი დირექტორის თანაშემწე
ფინანსური და ადმინისტრაციული მენეჯერი
ვიზუალური მედიის პროდიუსერი
ოპერაციების მენეჯერი
კომუნიკაციების და PR მენეჯერი
პროექტის კოორდინატორი
პროექტის კოორდინატორი
მთავარი ეკონომისტი
პროექტის კოორდინატორი
პროექტის მენეჯერი
ფინანსური ოფიცერი
მთავარი იურისტი
ფინანსური კოორდინატორი
IT პროექტის მენეჯერი
უფროსი ანალიტიკოსი
იურისტი

ბათუმის წარმომადგენლობა

ანალიტიკოსი
რეგიონული კოორდინატორი / სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი
იურისტი

ქუთაისის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი / იურისტი

ზუგდიდის წარმომადგენლობა

რეგიონული კოორდინატორი

ახალციხის წარმომადგენლობა

იურისტი
რეგიონული კოორდინატორი

სტაჟირების პროგრამა

სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი
სტაჟიორი