ბლოგი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ბლოგი

დარღვევები ტყიბულის მუნიციპალიტეტში

30 მარტი, 2016

  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” აგრძელებს კვლევას და ამოწმებს იმერეთის მუნიციპალიტეტების თანამდებობის პირთა ქონებრივ დეკლარაციებში მითითებული მონაცემების სიზუსტეს და მუნიციპალიტეტებში განხოციელებული სახელმწიფო შეს

გურიის მუნიციპალიტეტების საკრებულეობის 22 ფრაქციიდან 13 ფრაქციას დაარსებიდან არცერთი საკითხის ინიცირება არ მოუხდენია

29 მარტი, 2016

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ აგრძელებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა საქმიანობის მონიტორინგის. ამჯერად წარმოგიდგენთ ინფორმაციას გურიის მუნიციპალიტეტების საკრებულოთა საქმიანობის შესახებ. ანალოგიური შინაარსის კვლევა სამ

პოლიტიკური რეკლამის საკითხი დამატებით რეგულირებას საჭიროებს

28 მარტი, 2016

 ქართული კანონმდებლობის თანახმად, ტელევიზია, რომელიც ეთერში წინასაარჩევნო/პოლიტიკურ რეკლამას განათავსებს არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 60 დღისა, ვალდებულია შეასრულოს „საარჩევნო კოდექსით“ და „მაუწყებლობის შესახებ“ კანონით განსაზღვრული მთელი რიგი

სსიპ „ბათუმის ბულვარის“ ტენდერები კითხვებს აჩენს

28 მარტი, 2016

 ბოლო რამდენიმე თვეა, ბათუმის ბულვარის ირგვლივ აქტიური მსჯელობა მიმდინარეობს. „საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველო“ მიმდინარე პროცესების დაკვირვება-შესწავლის პარალელურად, იმ სახელმწიფო შესყიდვებით დაინტერსდა, რომელიც საჯარო სამართლის იურიდიულ

როგორ მუშაობენ საკრებულოს ფრაქციები სამეგრელო-ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტებში?

25 მარტი, 2016

  საქართველოს ორგანული კანონის - ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები შეიძლება გაერთიანდნენ ფრაქციაში, რომლის წევრთა რაოდენობა არ უნდა იყოს 3-ზე ნაკლები. ფრაქცია არის გარკვეული პოლიტიკური პლატფ

ინფრასტრუქტურული პრობლემები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში

24 მარტი, 2016

  2013 წელს “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ“ პარტნიორ ოგრნიზაციებთან ერთად, ასოციაცია „ათინათის“ პროექტის „საზოგადოების ჩართულობა დემოკრატიული თვითმმართველობისთვის“ ფარგლებში, შეხვედრები გამართა ზუგ

სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტების ა(ა)იპ-ებში დასაქმებულთა რაოდენობა და საბიუჯეტო ხარჯები მნიშვნელოვნად გაიზარდა

23 მარტი, 2016

  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ მუნიციპალიტეტების არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში მიმდინარე პროცესების შესახებ კვლევას აგრძელებს. ორგანიზაციამ სამეგრელო-ზემო ს

ადმინისტრაციული ხარჯების ზრდა იმერეთის მუნიციპალურ ა(ა)იპებში

22 მარტი, 2016

  ადმინისტრაციული ხარჯების ცვლილებები მუნიციპალურ ა(ა)იპებში “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” ინტერესის საგანი არაერთხელ იყო. ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით, 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნ

საზოგადოებრივი მაუწყებელი - დაბალი რეიტინგები და გაზრდილი დაფინანსება

21 მარტი, 2016

  საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა სეზონი ნაწილობრივ განახლებული ბადით დაიწყო. მაყურებელმა ახალი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, კულტურული თუ გასართობი გადაცემები იხილა. არხის ადმინისტრაციამ რეორგანიზაციის პრიორიტეტები საზოგადოებრივ აზრის კვლევის საფუძვ

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები

11 მარტი, 2016

 2016 წლის 29 თებერვალს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველთა შერჩევის მიზნით გასაუბრებები დასრულდა. სამთავრობო კომისიამ გასაუბრების შედეგად ქულათა ჯამით 12-დან ხუთი კანდიდატი შეარჩია. სტრასბურგის სასამართლოში საქართვე

გვერდები