ბლოგი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ბლოგი

წინა წელთან შედარებით, გაზრდილი დანამატები სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორების ადმინისტრაციებში 2016 წელს

06 მარტი, 2017

  “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო” პერიოდულად აქვეყნებს ინფორმაციას სხვადასხვა საჯარო უწყებაში გაცემული პრემიის, სახელფასო დანამატისა თუ სხვა ხარჯების შესახებ. წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია  ინფორმაცია 2016 წელს სახელმწიფო

გურიის მუნიციპალიტეტების 2016 წლის ხარჯები

02 მარტი, 2017

 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“ პერიოდულად აქვეყნებს ინფორმაციას სხვადასხვა საჯარო უწყებაში გაცემული პერმიის, სახელფასო დანამატისა თუ სხვა ხარჯების შესახებ. წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია ინფორმაცია 2016 წელს გურიის მხარის ოთხ მუნი

2017 წელს ადმინისტრაციული ხარჯები დაანონსებული 10%-ის ნაცვლად 3%-ით მცირდება

01 მარტი, 2017

2016 წლის 14 დეკემბერს პარლამენტმა საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი მიიღო. ასევე, მიმდინარე წლის იანვრის ბოლოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ გარკვეული მონაცემები გამოქვეყნდა. “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - სა

სამეგრელოს მუნიციპალიტეტების თანამდებობის პირთა და პარლამენტში მაჟორიტარი დეპუტატების მონაწილეობა კომერციულ საქმიანობაში

01 მარტი, 2017

”საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ განსაზღვრავს იმ თანამდებობის პირთა სიას, რომლებიც ვალდებულნი არიან თანამდებობაზე დანიშვნიდან ორი თვის ვადაში წარადგინონ ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაცია.&n

გვერდები