ბლოგი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ბლოგი

საკანონმდებლო წინადადების წარდგენისა და განხილვისათვის ახალი ბარიერების მიღებით პარლამენტი მოქალაქეთა ჩართულობას შეამცირებს

16 მაისი, 2017

პარლამენტმა 4 მაისს პირველი მოსმენით განიხილა და მხარი დაუჭირა ცვლილებებს, რომლებიც საკანონმდებლო წინადადების წარდგენის რეგულაციას შეეხება. ინიციატივის თანახმად დგინდება საკანონმდებლო წინადადებით პარლამენტისთვის მიმართვის ამჟამინდელი პრაქტიკისაგან გა

სახელმწიფო ვალის აღრიცხვის მეთოდოლოგია საერთაშორისო სტანდარტებს არ შეესაბამება

01 მაისი, 2017

სახელმწიფო საწარმოებთან და სახელმწიფო ვალის ზრდასთან დაკავშირებული საკითხები საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში დიდი ხანია ინტერესს იწვევს. სახელმწიფო საწარმოების აღრიცხვიანობაში, მათ ფინანსურ ანგარიშგებაში, საწარმოების საქმიანობის მარეგულირებელ კანონმდებ