„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” აჭარის სამოქალაქო საბჭოს წევრების 2018-2019 წლების საქმიანობის ანგარიში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” აჭარის სამოქალაქო საბჭოს წევრების 2018-2019 წლების საქმიანობის ანგარიში

06 ნოემბერი, 2019