საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების წევრების მიერ გამოვლენილი საჭიროებები სამეგრელოში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების წევრების მიერ გამოვლენილი საჭიროებები სამეგრელოში

16 ნოემბერი, 2018