ხარვეზები შუახევის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირთა ქონებრივ დეკლარაციებში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ხარვეზები შუახევის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირთა ქონებრივ დეკლარაციებში

18 იანვარი, 2019
Author: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“