გიორგი გაგოშიძე - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

გიორგი გაგოშიძე

IT პროექტის მენეჯერი
print
giorgi.gagoshidze@transparency.ge

გიორგი გაგოშიძე „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ 2018 წელს შეუერთდა და ორგანიზაციისპროექტებში ჩართულია IT პროექტების მენეჯერის პოზიციაზე. გიორგის დამთავრებული აქვს ტალინის ტექნიკური უნივერსიტეტის IT მმართველობის ფაკულტეტი (მაგისტრის ხარისხი) და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერებების ფაკულტეტი IT მენეჯმენტის განხრით (ბაკალავრის ხარისხი).

სხვადასხვა დროს გიორგი მუშაობდა სახელმწიფო და კერძო სექტორში IT პროექტების მენეჯერის პოზიციაზე.