იურიდიული დახმარება მთავრობის ანგარიშვალდებულებისათვის - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

იურიდიული დახმარება მთავრობის ანგარიშვალდებულებისათვის

იურიდიული დახმარება მთავრობის ანგარიშვალდებულებისათვის

Amount: 211269 USD
Duration: 01 July, 2023 - 31 December, 2024