კორუფციის რისკების შეფასების გაძლიერება, ბათუმის, გორის, ლაგოდეხის, ოზურგეთის, სენაკის, თბილისის, თელავისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

კორუფციის რისკების შეფასების გაძლიერება, ბათუმის, გორის, ლაგოდეხის, ოზურგეთის, სენაკის, თბილისის, თელავისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში

პროექტი მიზნად ისახავს, ბათუმის, გორის, ლაგოდეხის, ოზურგეთის, სენაკის, თბილისის, თელავისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერებას რათა მათ ეფექტურად მოახდინონ კორუფციის რისკების იდენტიფიცირება, გაანალიზება, შეფასება და ამ რისკების საპასუხოდ საჭირო ზომების მიღება.

Amount: 131027 GEL
Duration: 05 April, 2021 - 31 December, 2021