მთავრობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ზრდის ხელშეწყობა - საკუთრების უფლების დაცვა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

მთავრობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ზრდის ხელშეწყობა - საკუთრების უფლების დაცვა

Amount: 198710 USD
Duration: 01 July, 2022 - 30 June, 2023