პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისა და საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისა და საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგი

პროექტის მიზანია საარჩევნო კამპანიის  დაფინანსების გამჭვირვალობის, ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენებისა და პროცესის გამჭვირვალობის მონიტორინგი.