რეაგირება კოვიდ-19-ის პანდემიაზე საქართველოში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

რეაგირება კოვიდ-19-ის პანდემიაზე საქართველოში

პროექტის მიზანია გაუმჯობესდეს დაცვის მექანიზმები მთავრობის მხრიდან ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ, ხელი შეეწყოს კარგი მმართველობის პრაქტიკას და გაძლიერდეს კონტროლი პარლამენტის მხრიდან აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე საგანგებო სიტუაციების დროს.

Amount: 24433.4 USD
Duration: 30 June, 2021 - 30 December, 2021