როგორ მოვიძიოთ ქონებრივი დეკლარაციები? - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

როგორ მოვიძიოთ ქონებრივი დეკლარაციები?

ვიდეოში აღწერილია, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებსაიტი www.declaration.ge, რომლის მეშვეობითაც მარტივად შეგვიძლია მოვიძიოთ თანამდებობის პირების მიერ სხვადასხვა პერიოდში შევსებული ქონებრივი დეკლარაციები.