საქართველო - რუსეთის ეკონომიკური ურთიერთობებისგან მომდინარე საფრთხეების შეფასება და პროცესების სამოქალაქო მონიტორინგი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საქართველო - რუსეთის ეკონომიკური ურთიერთობებისგან მომდინარე საფრთხეების შეფასება და პროცესების სამოქალაქო მონიტორინგი

Amount: 15000 USD
Duration: 25 May, 2022 - 25 January, 2023