სანდრო ქევხიშვილი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

სანდრო ქევხიშვილი

პროგრამის მენეჯერი
print
sandro.kevkhishvili@transparency.ge

 

ალექსანდრე ქევხიშვილი „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ გუნდს 2019 წლის ოქტომბერში შეუერთდა, როგორც ანტიკორუფციული გუნდის უფროსი ანალიტიკოსი, ხოლო 2020 წლის მაისიდან იგი პროექტის მენეჯერის პოზიციას იკავებს. მანამდე, 3 წლის განმავლობაში მუშაობდა „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში“ ანალიტიკოსის პოზიციაზე. სანდრო ფლობს ბაკალავრის ხარისხს ვილიამს კოლეჯიდან (Williams College, MA) ანთროპოლოგიის მიმართულებით და სოციოლოგიის მაგისტრის ხარისხს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.