საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების მონიტორინგი და შეფასება - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების მონიტორინგი და შეფასება

Amount: 250615 GEL
Duration: 23 July, 2020 - 15 August, 2021