საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების მონიტორინგი და შეფასება - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების მონიტორინგი და შეფასება

Amount: 148906 GEL
Duration: 23 July, 2020 - 30 April, 2021