სოფიო ზუბიაშვილი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

სოფიო ზუბიაშვილი

ფინანსური კოორდინატორი
print
sophie.zubiashvili@transparency.ge

სოფიოს აქვს მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება ფინანსური მენეჯერის პოზიციაზე არასამთავრობო სექტორში. იგი შემოუერთდა “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” 2018 წლის ივნისიდან. სოფოს მიღებული აქვს  თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი ფინანსების განხრით და ასევე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მაგისტრის ხარისხი მენეჯმენტის მიმართულებით.