ტრენინგები მედიის წარმომადგენლებისთვის და ეთნიკური უმცირესობებისთვის ხარისხიან ჟურნალისტიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ტრენინგები მედიის წარმომადგენლებისთვის და ეთნიკური უმცირესობებისთვის ხარისხიან ჟურნალისტიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა