კორუფციის აღქმის ინდექსი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

კორუფციის აღქმის ინდექსი

19 ივლისი, 2010