ადამიანის უფლებები და სამართლიანობა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ადამიანის უფლებები და სამართლიანობა

პროექტის ხანგრძლივობაა 2013 წლის ივნისიდან 2014 წლის მაისამდე და ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტისთვის „ადამიანის უფლებები და სამართლიანობა” გამოყოფილი საერთო თანხა შეადგენს 67,535  ევროს.