ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემების შეფასება ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის აღმოსავლეთ რეგიონში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემების შეფასება ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის აღმოსავლეთ რეგიონში

Amount: 112642 EUR
Duration: 28 February, 2013 - 30 August, 2015