გამჭვირვალე ელექტრონული შესყიდვები (SlovakAid) - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

გამჭვირვალე ელექტრონული შესყიდვები (SlovakAid)

პროექტის მიზანია შესყიდვების შესახებ არსებული ინფორმაციის ანალიზი და შესწავლა, რაც ემსახურება კეთილსინდისიერების და გამჭვირვალობის ამაღლებას შესყიდვების სისტემაში. პროექტი ხორციელდება საერთაშორისო გამჭვირვალობა სლოვაკეთის გამოცდილებაზე დაყრდნობით.