დევნილთა შემწეობის რეფორმის მოსამზადებელი დოკუმნეტის განხილვა - 22.03.2016 - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

დევნილთა შემწეობის რეფორმის მოსამზადებელი დოკუმნეტის განხილვა - 22.03.2016