დისკუსია: ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შესახებ - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

დისკუსია: ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შესახებ

02/12/2019