საარჩევნო სისტემა: 31 = 64 - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საარჩევნო სისტემა: 31 = 64