საპარლამენტო კონტროლი - 2019-2020 წლების შეფასება - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საპარლამენტო კონტროლი - 2019-2020 წლების შეფასება

17/06/2021