თერჯოლის რაიონის სოფელ ჭოგნარში დაგეგმილი ნაგავსაყრელის მშენებლობის შესახებ - 19.05.2016 - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

თერჯოლის რაიონის სოფელ ჭოგნარში დაგეგმილი ნაგავსაყრელის მშენებლობის შესახებ - 19.05.2016