ნინო ჩიჩუა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ნინო ჩიჩუა

განცხადების თარიღი: 13 February 2023
არა-ანაზღაურებადი საქმიანობა

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ გამგეობის წევრი
 

ანაზღაურებადი საქმიანობა

 შპს DART (მონაცემთა ანალიზის და კვლევის გუნდი) - CEO

მნიშნელოვანი აქციები (5%-ზე მეტი) ან საკონტროლო პაკეტი

K Element – მმართველი პარტნიორი, აქციონერი (67%)

Public Office

N/A

დამატებითი ინფორმაცია

ნინო ჩიჩუა

(გამგეობის წევრი)

იხილეთ ბიოგრაფია

ინტერესთა კონფლიქტის დეკლარირება

board@transparency.ge