საპარლამენტო ამბების პოდკასტი: 10 ნოემბერი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საპარლამენტო ამბების პოდკასტი: 10 ნოემბერი

 

გასული კვირა პარლამენტში:

  • „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ“ კანონპროექტი;
  • კანონპროექტი„ზოგადი განათლების შესახებ“;
  • „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ კანონპროექტის განხილვა.