საპარლამენტო ამბების პოდკასტი: 16 თებერვალი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საპარლამენტო ამბების პოდკასტი: 16 თებერვალი

 

გასული კვირა პარლამენტში:

  • მთავარი პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანგარიში სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე;
  • სასოფლო ­სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ კანონში ცვლილების შეტანა;
  • ზოგადი განათლების დაფინანსება გავრცელდება საქართველოს მოქალაქეზე, უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, მათ შორის, უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულის სტატუსის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე.