საპარლამენტო ამბების პოდკასტი: 21 აპრილი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საპარლამენტო ამბების პოდკასტი: 21 აპრილი

გასული კვირა პარლამენტში:

  • ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტი;
  • საარჩევნო კოდექსში შესული ცვლილებები;
  • პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში დარჩენილ ხუთ ვაკანტურ ადგილზე მხოლოდ სამი მეურვე დაამტკიცა;
  • სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. 
print