საპარლამენტო ამბების პოდკასტი: 29 თებერვალი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საპარლამენტო ამბების პოდკასტი: 29 თებერვალი

 

გასული კვირა პარლამენტში:

  • საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში შემოსვლის წესები
  • არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ საქართველოს კანონი
  • ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ კანონი
print