სახელმწიფო უწყებების მონაცემთა ბაზა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

სახელმწიფო უწყებების მონაცემთა ბაზა

08 ნოემბერი, 2011

ჩვენმა ორგანიზაციამ შექმნა სახელმწიფო უწყებების საკონტაქტო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა. მოცემულ ბაზაში შესულია შემდეგი სახის ინფორმაცია: 1. უწყების დასახელება; 2. ვებ გვერდი; 3. მისამართი; 4. საკონტაქტო/ცხელი ხაზის ნომრები; 5. საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირის ვინაობა; 6. საზოგადოებასთან ურთიერთობის და იურიდიული სამსახურების საკონტაქტო ტელეფონები.

რადგანაც საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ხშირ შემთხვევაში ორგანიზაციის საქმიანობისათვის მნიშვნელოვანია, ბაზას თან ერთვის საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის წესების ვიდეო რგოლი.

print