"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო" აცხადებს ტენდერს სადაზღვევო მომსახურებაზე - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო" აცხადებს ტენდერს სადაზღვევო მომსახურებაზე

17 სექტემბერი, 2013

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო" აცხადებს ტენდერს სადაზღვევო მომსახურებაზე. ორგანიზაცია დააზღვევს თანამშრომლებს (50 ადამიანი). რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს დაზღვევა შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ დოკუმენტში.

ყველა სახის დამატებითი მომსახურება ჩაითვლება ტენდერში მონაწილე კანდიდატის უპირატესობად.

print