გლობალური კორუფციის ბარომეტრი 2005 - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

გლობალური კორუფციის ბარომეტრი 2005

21 ივლისი, 2010

ქართველი ხალხი ოპტიმისტურად არის განწყობილი და სჯერა, რომ უახლოესი სამი წლის განმავლობაში კორუფციის მასშტაბები მნიშვნელოვნად შემცირდება.2005 წლის 9 დეკემბერი – საერთაშორისო ანტიკორუფციულ დღეს TI-ის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის შედეგებით კორუფციისადმი საზოგადოების დამოკიდებულების თვალსაზრისით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველომ უდიდესი ნახტომი გააკეთა. გამოკითხული 64 ქვეყნიდან საქართველო კორუფციის აღმოფხვრის შესაძლებობისადმი ყველაზე ოპტიმისტურად განწყობილ ქვეყანათა სამეულში მოხვდა მაშინ, როცა 2003 წელს ჩატარებულმა ანალოგიურმა კვლევამ აჩვენა, რომ მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი მომავალში კორუფციის მასშტაბების ზრდას ელოდა.

print