საერთაშორისო ფინანსური დახმარების შესახებ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

საერთაშორისო ფინანსური დახმარების შესახებ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა

16 თებერვალი, 2010
print