2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიმოხილვა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიმოხილვა

16 თებერვალი, 2010
print