ანგარიშვალდებულება ბენეფიციარების მიმართ - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ანგარიშვალდებულება ბენეფიციარების მიმართ

19 თებერვალი, 2010

ამ ანგარიშში განხილულია საქართველოში მოქმედი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მათი ბენეფიციარების მიმართ აღებული ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ვალდებულებები. ანგარიშის მიზანია, (ა) ამ ორგანიზაციებს შეახსენოს მათ მიერ აღებული ვალდებულებები, (ბ)ბენეფიციარებს გააცნოს ეს ვალდებულებები და ხელი შეუწყოს მათ დაცვას და (გ) საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია გასაჩივრების პროცედურებზე იმ შემთხვევებისთვის, როცა კონკრეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია აღებულ ვალდებულებას არ ასრულებს.

 

print