სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შეფასება - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შეფასება

02 მაისი, 2017

სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია 2016 წლის 15 დეკემბერს შეიქმნა, ხოლო ბოლო სხდომა 2017 წლის 22 აპრილს გამართა . „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” ყველა ეტაპზე აქტიურად იყო ჩართული კომისიის მუშაობაში. ქვემოთ წარმოგიდგენთ ჩვენს შეფასებას კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით. ვფიქრობთ, რომ საკონსტიტუციო პროექტში ყველაზე მნიშვნელოვანი სამსჯელო საკითხები პარლამენტის საარჩევნო სისტემა და პრეზიდენტის არჩევის წესი იყო.